John Meiling

John Meiling har djupgående kunskaper inom kvalitetsteknik, erfarenhetsåterföring och förbättringsarbete. Han har lång och gedigen erfarenhet av industriellt byggande där samspelet mellan människa, teknik, produkt och process står i fokus och behöver förbättras.

Vanligen består uppdragen av tekniska utredningar där det finns behov av att grunda besluten tillsammans med medarbetarnas egen förståelse och utveckling och genomförs i huvudsak åt företag och organisationer som behöver förbättra sig inom teknik, produkt och/eller process.

Curriculum Vitae

MSc teknisk design, LTU 2004
Lic. tekn. Byggkonstruktion- och produktion, LTU 2008
PhD Byggkonstruktion- och produktion, LTU 2010

Kontakt

John Meiling PhD

JOHN MEILING AB
Org.nr. 556877-8913

Brännkyrkagatan 66
SE 118 23 STOCKHOLM

Epost: john@johnmeiling.se

Tel.: 070 677 08 91

Länk: LinkedIn